Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi ul. Kąpielowej w Kujawach

Gmina Strzeleczki w ramach prac remontowych na drogach gminnych wykonała remont ul. Kąpielowej w Kujawach

Gmina Strzeleczki wykonała gruntowny remont części ul. Kąpielowej w Kujawach. W ramach prac zostało wyprofilowane oraz zagęszczone podłoże, na którym wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o powierzchni 864 m2. Po zakończonych pracach asfaltowych zostało uzupełnione pobocze kruszywem łamanym.

Prace zostały zrealizowane na podstawie umowy: „Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki”. Wartość całkowita umowy: 396.551.59 zł

Wykonawca: Grunt Usługi Drogowe Jacek Toborek z Głubczyc.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

Wersja XML