Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MPSZOK w Strzeleczkach

17.03.2018 r. (sobota) od godz 8⁰⁰ do 14⁰⁰ będzie zorganizowany MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) obok boiska LZS przy ulicy Dworcowej w Strzeleczkach.

Na MPSZOKU przyjmowane będą następujące odpady: odpady zielone i kuchenne biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, opony (o średnicy do 56 cm) oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i materiały ceramiczne.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE: odpady izolacyjne (styropian, papa, wełna mineralna), zmieszane odpady budowlane.

Brak opisu obrazka

Wersja XML