Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z wizytą w bibliotekach zachodniej Ukrainy

Na zaproszenie Obwodowej Biblioteki Naukowej w Iwano-Frankiwsku pod koniec sierpnia delegacja 5 bibliotekarzy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu zwiedzała biblioteki Zachodniej Ukrainy.

Wśród delegatów znalazła się Bogumiła Becker-Kalicińska, kierownik GBP w Strzeleczkach. Z propozycją wyjazdu wyszedł   dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Tadeusz Chrobak. Była to forma  zrekompensowania wkładu pracy kierownika GBP w Strzeleczkach, w organizację pobytu gości z bibliotek zagranicznych w naszym województwie.

Opiekę nad delegacją przejęła pani Ludmila Babij- dyrektor Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej w Iwano-Frankiwsku. Codziennie zwiedzano i poznawano działalność 3-4 bibliotek. Dzielono się doświadczeniami w zakresie dobierania metod pracy z czytelnikiem indywidualnym i grupowym.

Ponadto zwiedzano Iwano-Frakiwsk, miasto do spacerów i jeden z najbogatszych powiatów - Dolina.

Brak opisu obrazka

Wersja XML