Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2017-2018

Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej ( Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach  dopiero w SIERPNIU 2017r.

Wzór wniosku świadczenia wychowawczego  ulegnie zmianie. Aktualnie w opracowaniu jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),  przewidujący zmiany w zakresie – kształtu nowego wzoru wniosku i załączników do wniosku, który będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

Wersja XML