Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie :

Załączniki poniżej:

  1. PDFZarządzenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych.pdf (261,87KB)
  2. DOCwzor-zgloszenia-czlonka-komisji-do-oceny-ofert-2017.doc (26,50KB)
Wersja XML