Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „(Od)Ważni na rynku pracy"

Projekt „(Od)Ważni na rynku pracy - aktywizacja społeczna i zawodowo osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj opolskiego.

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zachęca osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niezatrudnionymi, w wieku 16- 64 lata do udziału w projekcie „ (Od) ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj. opolskiego”

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez rehabilitację społeczną i zawodową. W ramach projektu zakwalifikowani beneficjenci otrzymają bezpłatną pomoc w zakresie:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie styczeń – luty 2017r.

Więcej informacji : tel: 731 705 809 lub 883 297 659

Załącznik: DOCZgłoszenie do projektu-1.doc

Wersja XML