Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu w ramach programu ,,Strzeleczki bez przemocy”

W szkołach na terenie Gminy Strzeleczki w ramach Programu Osłonowego ,,Strzeleczki bez przemocy” zostały zorganizowane dwa konkursy. Pierwszy z nich ogłoszony był wśród młodzieży gimnazjalnej na opracowanie hasła i logo promującego Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata    2015-2019, zaś wśród uczniów szkół podstawowych miał miejsce konkurs plastyczny pod hasłem ,,Stop przemocy”.

W konkursie ogłoszonym w szkole gimnazjalnej wzięło udział 61 uczniów, prace były wykonane w formie plastycznej jak i komputerowej. Spośród nich wybrano trzy pierwsze miejsca, które należą do:

 

Ponadto zostały jeszcze wyróżnione trzy osoby:

Natomiast w konkursie plastycznym w szkołach podstawowych wzięło w sumie udział 108 dzieci. Konkurs był podzielony na dwie kategorie, pierwszą z nich stanowiły klasy I-III, spośród których wybrano trzy najlepsze prace, należące do:

oraz trzy wyróżnienia:

Uczniowie klas IV-VI należeli do drugiej kategorii w szkołach podstawowych, spośród których również wybrano trzy najlepsze prace, które należą do:

natomiast wyróżnienia otrzymują:

Dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę, a zwycięzcom i osobom wyróżnionym gratulujemy i zapraszamy 29.12.2016r. o godzinie 14:00 na XXIX sesję Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach na wręczenie nagród i wyróżnień.

 

Wersja XML