Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont oświetlenia ulicznego w Kujawach na ul. Prudnickiej

Gmina Strzeleczki wykonała remont oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 409 w Kujawach na ul. Prudnickiej. Prace remontowe polegały na demontażu słupów parkowych a w ich miejsce montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED w ilości 7 sztuk. Remont w dużej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz chodnika a także będzie generował oszczędności w energii elektrycznej (jedna oprawa LED ma moc 36 W, natomiast stare oprawy posiadały żarówki o mocy 150 W).

Wartość wykonanych prac: 24582,18 zł

Wykonawca:  Usługi Elektryczne Alfred Spałek, ul. Sienkiewicza 36, 47-364 Strzeleczki Termin realizacji: 25.11.2016.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML