Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczki

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczki”

zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym:

 1. PDFzapytanie ofertowe PSZOK.pdf
 2. PDFprojekt umowy - PSZOK.pdf
 3. DOCXZałącznik nr 1.docx
 4. DOCXZałącznik nr 2.docx
 5. DOCXZałącznik nr 3.docx
 6. DOCXZałącznik nr 4.docx

 

Wersja XML