Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczki

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczki”

zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym:

 1. PDFzapytanie ofertowe PSZOK.pdf (595,16KB)
 2. PDFprojekt umowy - PSZOK.pdf (423,31KB)
 3. DOCXZałącznik nr 1.docx (13,43KB)
 4. DOCXZałącznik nr 2.docx (13,67KB)
 5. DOCXZałącznik nr 3.docx (13,38KB)
 6. DOCXZałącznik nr 4.docx (12,87KB)

 

Wersja XML