Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2017 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFZawiadomienie o wyborze.pdf

Informacja z otwarcia ofert:
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

2016-11-22 Uwaga, zmiany:

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFInformacja nt.zmian w treści SIWZ.pdf
PDFodpowiedź na zapytania wykonawcy.pdf

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza poniżej przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2017 roku.

Szczegóły w poniższych plikach:

DOC01 SIWZ.doc
DOC02 JEDZ- załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOC03 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy-rzeczowo - cenowy.doc
DOC04 Załącznik nr 3 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc
DOC05 Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc
DOCX06 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
DOC07 Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.doc
DOC08 Załącznik nr 7do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc
PDF09 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługzał.Nr 8.pdf
PDF10 Uchwała w sprawie Regulaminu zał. Nr 9.pdf
PDF11 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Wersja XML