Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mniej azbestu w Gminie Strzeleczki

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Gmina Strzeleczki otrzymała dofinansowanie do zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki

Wójt Gminy Strzeleczki informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki – VII nabór”.
Całkowita wartość zadania wyniosła 15.069,24 zł z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 7.534,62 zł
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 5.274,23 zł
  3. Środki własne (15% kosztów) – 2.260,39 zł

Gmina Strzeleczki od 2012 roku aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu dla mieszkańców-wnioskodawców środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania polegające na  usuwaniu azbestu z terenu Gminy Strzeleczki. 
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na powyższe zadanie udało się usunąć wyroby zawierające azbest u 123 wnioskodawców.
Łącznie zostało usunięte 10 376,7 m2 płyt falistych o wadze ponad 153  ton. 
Całkowity koszt usunięcia wyniósł 150095,23 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW wyniosła 127 580,93 zł (maksymalne możliwe dofinansowanie).

 

 

Wersja XML