Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców

Brak opisu obrazka

 

W związku z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich informuję, że w dniach 17 – 22 października br. na terenie Nadleśnictwa Prószków zostanie przeprowadzona ogólnokrajowa inwentaryzacja dzików. 
W związku z powyższym istnieje zwiększone prawdopodobieństwo migracji zwierzyny przez szlaki komunikacyjne. 
Z uwagi na możliwość wystąpienia wypadków komunikacyjnych, apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie na drogach przy terenach leśnych

 

Wersja XML