Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARiMR informuje, że od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy

Brak opisu obrazka
 

ARiMR informuje, że od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE PRZEKAZALI SWOJE GOSPODARSTWO INNEMU ROLNIKOWI".

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej wojewódzkiej, czyli dla województwa opolskiego 18,22 ha.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, lub wysłać listem poleconym:

Powiatowe Biuro ARiMR w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 77/407 90 06.

Wersja XML