Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora

Brak opisu obrazka

 

LOKALNA KARTA DUŻEJ RODZINY I SENIORA

Program skierowany jest dla członków rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu dwójkę lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę lub posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia.

Celem programu jest:

 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej, jej pozytywnego wizerunku oraz wzmacnianie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób, które ukończyły 60 rok życia.
 2. Wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu dwójkę lub więcej dzieci oraz dla osób, które ukończyły 60 rok życia, udzielanych przez Gminę Strzeleczki, jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki oraz przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą oraz inne podmioty.

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

 1. W przypadku rodziny wielodzietnej:
 1. Dowód tożsamości rodziców
 2. Akty urodzenia bądź dowody tożsamości dzieci do 18 r.ż.
 3. W przypadku dzieci powyżej 18 do 25 r.ż. – akty urodzenia lub dowody tożsamości oraz legitymacja szkolna, studencka bądź odpowiednie oświadczenie/ zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki
 4. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka
 5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 1. W przypadku seniora
 1. Dowód tożsamości

Druki wniosków oraz aktualny wykaz ulg i zwolnień dostępne są w Urzędzie Gminy Strzeleczki oraz na stronie internetowej. Więcej informacji pod nr tel. 77 407 66 74.

DOCXwniosek lokalna karta.docx
DOCXaktualny-wykaz-ulg-i-zwolnien (3).docx
 

 

 


 

Wersja XML