Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Gmina Strzeleczki podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie do zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2016r. Na podstawie powyższej umowy oraz na podstawie wniosków mieszkańców zostanie usunięte 2242 m2 azbestu o wadze ok. 33,63 tony u 29 wnioskodawców.

Zapytanie cenowe na powyższe zadanie wygrała firma „T-tel” Tomasz Wieczorek z Bielska-Białej. Firma ma czas na realizację zadania do dnia 30.09.2016r.

Całkowita wartość zadania wynosi 15.069,24 zł brutto z czego:

Ponadto, w ramach umowy z firmą ECO-ART z Warszawy jest wykonywana aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe lub elewacje obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Strzeleczki. Obecna baza azbestowa którą posiada gmina Strzeleczki jest z 2004r. i wymagała aktualizacji. Na podstawie przeprowadzonej (pełnej i rzetelnej) inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zostanie stworzona nowa baza azbestowa.   Wykonując powyższe pace gmina Strzeleczki w dalszym ciągu będzie mogła ubiegać się o środki zewnętrzne na dofinansowanie dla mieszkańców chcących pozbyć się azbestu ze swoich posesji.

Wykonawca – ECO-ART Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Termin wykonania zadania – 31.10.2016r.

Wartość wykonywanych prac – 19680,00 zł brutto

Powyższe zadanie zostanie zrealizowane dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 15500,00 zł brutto.

 

 

Wersja XML